Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De Wmo biedt verschillende maatwerkvoorzieningen om mensen mee te laten doen in de samenleving
én om ervoor te zorgen dat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.


Welk soort voorzieningen vallen er onder de Wmo?
 • Huishoudelijke ondersteuning
 • Begeleiding (thuis en groep)
 • Vervoersvoorzieningen (deeltaxi, scootmobiel, driewielfiets, etc.)
 • Rolstoelvoorzieningen
 • Woningaanpassingen
Naast deze voorzieningen voert de Wmo ook de Regeling Gehandicaptenparkeerkaart uit.

De aanmelding: hoe?  https://www.etten-leur.nl/Inwoner/Wmo_Zorg_en_gezondheid/Wmo_en_Loket_elz/Loket_elz_contact_en_algemene_informatie
 • Telefonisch
 • Contact via algemene mail
 • Contactformulieren
 • Via professionals (huisarts, ergotherapeut, wijkzuster, etc.)

Loket ELZ
Op werkdagen tussen 9.00 – 12.00 uur : 076 - 502 40 47
elz@etten-leur.nl

Hoort een hulpvraag altijd onder de Wmo?

Jeugdwet: bij hulpvragen onder de 18 jaar, behalve rolstoelen, vervoervoorzieningen en woningaanpassingen.
Wet langdurige zorg: voor mensen die 24 uur per dag en voor de rest van zijn leven (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving.
Zorgverzekeringswet: alle hulpvragen m.b.t. persoonlijke verzorging en verpleging, tijdelijke hulpmiddelen en bijvoorbeeld een bed.
Werkplein / UWV: voor vragen over werk en inkomen.
Algemeen maatsch. werk: voor vragen over bijvoorbeeld budgetbeheer, sociale raadslieden en ondersteuning bij levensvragen.

Het Wmo proces:

De aanmelding: en dan?
 1. Hulpvraag en noodzakelijke gegevens worden genoteerd in ons systeem
 2. Consulent neemt contact op met u voor het plannen van een keukentafelgesprek
 • Cliëntondersteuning
      u mag altijd iemand bij het gesprek vragen. Dit mag een familielid of bekende zijn, maar kan ook een onafhankelijk cliëntondersteuner van MEE of de KBO zijn.
 
Het onderzoek
 1. Het keukentafelgesprek (bij voorkeur thuis, soms ook bij gemeente)
 2. Eventueel, met uw toestemming, opvragen advies
 3. Consulent maakt een gespreksverslag en stuurt dit op
  
Het keukentafelgesprek
Welke vragen kunt u verwachten?
 • Wat is uw hulpvraag?
 • Welke problemen heeft u in het dagelijkse leven?
 • Welke ondersteuning is nodig om deze problemen op te lossen?
 • Zijn er oplossingen te bedenken in uw eigen omgeving of vanuit een andere regeling?
 • Zijn er mensen in uw omgeving (mantelzorgers) die u ondersteunen en houden zij dit vol?
 • Welke hulpvraag mag vanuit de Wmo worden opgelost?
Het gespreksverslag
Het keukentafelgesprek wordt voor u uitgewerkt in een gespreksverslag wat u krijgt toegestuurd.
Hierin wordt ook het voorgestelde besluit genoemd.
U leest dit verslag en vult aan of wijzigt waar nodig. Bovendien kunt u aangeven of u een aanvraag wilt doen. Als dit ondertekende verslag bij ons terug is, start de aanvraag.
Hoe verstrekken wij een voorziening?
Als een voorziening wordt toegekend, kan dat vaak op 2 manieren:
 1. Zorg in Natura: de gemeente koopt de zorg in, u hoeft geen administratie bij te houden. U krijgt de keuze tussen verschillende aanbieders (alleen niet hij hulpmiddelen)
 2. Persoonsgebonden budget: u koopt zelf zorg of een voorziening in en houdt zelf de administratie bij. U moet hiervoor een PGB plan invullen.
Eigen bijdrage
Vanaf 2019 is de eigen bijdrage die cliënten betalen maximaal €17,50 per periode van 4 weken. Dit is ongeacht uw inkomen en vermogen en het aantal voorzieningen dat u ontvangt! Dit wordt een
abonnementstarief genoemd.
 
Eerstvolgende café
donderdag
28
juli
van 15.00 tot 17.00 uur
 
© 2022 Websites & Zo